Spitznagel > Flachtransformatoren

 
SPF3300808 - Spitznagel
SPF3300808

Flachtrafo|30VA|2x115V
Sek.1/2=8V|UI 48/17|1875mA

SPF3301212 - Spitznagel
SPF3301212

Flachtrafo|30VA|2x115V
Sek.1/2=12V|UI 48/17|1250mA

SPF3301515 - Spitznagel
SPF3301515

Flachtrafo|30VA|2x115V
Sek.1/2=15V|UI 48/17|1000mA

SPF3301818 - Spitznagel
SPF3301818

Flachtrafo|30VA|2x115V
Sek.1/2=18V|UI 48/17|833mA

SPF3302424 - Spitznagel
SPF3302424

Flachtrafo|30VA|2x115V
Sek.1/2=24V|UI 48/17|625mA

SPF3450404 - Spitznagel
SPF3450404

Flachtrafo|45VA|2x115V
Sek.1/2=4V|UI 48/26|5625mA

SPF3450606 - Spitznagel
SPF3450606

Flachtrafo|45VA|2x115V
Sek.1/2=6V|UI 48/26|3750mA

SPF3450808 - Spitznagel
SPF3450808

Flachtrafo|45VA|2x115V
Sek.1/2=8V|UI 48/26|2813mA

SPF3451212 - Spitznagel
SPF3451212

Flachtrafo|45VA|2x115V
Sek.1/2=12V|UI 48/26|1875mA

SPF3451515 - Spitznagel
SPF3451515

Flachtrafo|45VA|2x115V
Sek.1/2=15V|UI 48/26|1500mA

SPF3451818 - Spitznagel
SPF3451818

Flachtrafo|45VA|2x115V
Sek.1/2=18V|UI 48/26|1250mA

SPF3452424 - Spitznagel
SPF3452424

Flachtrafo|45VA|2x115V
Sek.1/2=24V|UI 48/26|938mA