Spitznagel > Flachtransformatoren

 
SPF18309090XXXX

Flachtrafo|
 

SPF1831212 - Spitznagel
SPF1831212

Flachtrafo|18VA|2x115V
Sek.1/2=12V|UI 39/13,5|750mA

SPF1831515 - Spitznagel
SPF1831515

Flachtrafo|18VA|2x115V
Sek.1/2=15V|UI 39/13,5|600mA

SPF1831818 - Spitznagel
SPF1831818

Flachtrafo|18VA|2x115V
Sek.1/2=18V|UI 39/13,5|500mA

SPF1832424 - Spitznagel
SPF1832424

Flachtrafo|18VA|2x115V
Sek.1/2=24V|UI 39/13,5|375mA

SPF2530404 - Spitznagel
SPF2530404

Flachtrafo|25VA|2x115V
Sek.1/2=4V|UI 39/21|3125mA

SPF2530606 - Spitznagel
SPF2530606

Flachtrafo|25VA|2x115V
Sek.1/2=6V|UI 39/21|2083mA

SPF2530808 - Spitznagel
SPF2530808

Flachtrafo|25VA|2x115V
Sek.1/2=8V|UI 39/21|1563mA

SPF2530909 - Spitznagel
SPF2530909

Flachtrafo|25VA|2x115V
Sek.1/2=9V|UI 39/21|1389mA

SPF2531212 - Spitznagel
SPF2531212

Flachtrafo|25VA|2x115V
Sek.1/2=12V|UI 39/21|1024mA

SPF2531515 - Spitznagel
SPF2531515

Flachtrafo|25VA|2x115V
Sek.1/2=15V|UI 39/21|833mA

SPF2531818 - Spitznagel
SPF2531818

Flachtrafo|25VA|2x115V
Sek.1/2=18V|UI 39/21|694mA

SPF2532424 - Spitznagel
SPF2532424

Flachtrafo|25VA|2x115V
Sek.1/2=24V|UI 39/21|521mA

SPF3300404 - Spitznagel
SPF3300404

Flachtrafo|30VA|2x115V
Sek.1/2=4V|UI 48/17|3750mA

SPF3300606 - Spitznagel
SPF3300606

Flachtrafo|30VA|2x115V
Sek.1/2=6V|UI 48/17|2500mA