Spitznagel > Flachtransformatoren

 
SPF1031818 - Spitznagel
SPF1031818

Flachtrafo|10VA|2x115V
Sek.1/2=18V|UI 39/7,5|278mA

SPF1032424 - Spitznagel
SPF1032424

Flachtrafo|10VA|2x115V
Sek.1/2=24V|UI 39/7,5|208mA

SPF1430404 - Spitznagel
SPF1430404

Flachtrafo|14VA|2x115V
Sek.1/2=4V|UI 39/10,5|1750mA

SPF1430606 - Spitznagel
SPF1430606

Flachtrafo|14VA|2x115V
Sek.1/2=6V|UI 39/10,5|1167mA

SPF1430808 - Spitznagel
SPF1430808

Flachtrafo|14VA|2x115V
Sek.1/2=8V|UI 39/10,5|875mA

SPF1430909 - Spitznagel
SPF1430909

Flachtrafo|14VA|2x115V
Sek.1/2=9V|UI 39/10,5|778mA

SPF1431212 - Spitznagel
SPF1431212

Flachtrafo|14VA|2x115V
Sek.1/2=12V|UI 39/10,5|583mA

SPF1431515 - Spitznagel
SPF1431515

Flachtrafo|14VA|2x115V
Sek.1/2=15V|UI 39/10,5|467mA

SPF1431818 - Spitznagel
SPF1431818

Flachtrafo|14VA|2x115V
Sek.1/2=18V|UI 39/10,5|389mA

SPF1432424 - Spitznagel
SPF1432424

Flachtrafo|14VA|2x115V
Sek.1/2=24V|UI 39/10,5|292mA

SPF1830404 - Spitznagel
SPF1830404

Flachtrafo|18VA|2x115V
Sek.1/2=4V|UI 39/13,5|2250mA

SPF1830606 - Spitznagel
SPF1830606

Flachtrafo|18VA|2x115V
Sek.1/2=6V|UI 39/13,5|1500mA

SPF1830808 - Spitznagel
SPF1830808

Flachtrafo|18VA|2x115V
Sek.1/2=8V|UI 39/13,5|1225mA

SPF1830909 - Spitznagel
SPF1830909

Flachtrafo|18VA|2x115V
Sek.1/2=9V|UI 39/13,5|1000mA

SPF183090902465

Flachtrafo|18VA|2x115V
Sek.1/2=9V|UI 39/13,5|1000mA