Spitznagel > Flachtransformatoren

 
SPF0932424 - Spitznagel
SPF0932424

Flachtrafo|9VA|2x115V
Sek.1/2=24V|UI 30/16|188mA

SPF0940404 - Spitznagel
SPF0940404

Flachtrafo|10VA|2x115V
Sek.1/2=4V|UI 30/16,5|1250mA

SPF0940606 - Spitznagel
SPF0940606

Flachtrafo|10VA|2x115V
Sek.1/2=6V|UI 30/16,5|833mA

SPF0940808 - Spitznagel
SPF0940808

Flachtrafo|10VA|2x115V
Sek.1/2=8V|UI 30/16,5|625mA

SPF0940909 - Spitznagel
SPF0940909

Flachtrafo|10VA|2x115V
Sek.1/2=9V|UI 30/16,5|556mA

SPF0941212 - Spitznagel
SPF0941212

Flachtrafo|10VA|2x115V
Sek.1/2=12V|UI 30/16,5|417mA

SPF0941515 - Spitznagel
SPF0941515

Flachtrafo|10VA|2x115V
Sek.1/2=15V|UI 30/16,5|333mA

SPF0941818 - Spitznagel
SPF0941818

Flachtrafo|10VA|2x115V
Sek.1/2=18V|UI 30/16,5|278mA

SPF0942424 - Spitznagel
SPF0942424

Flachtrafo|10VA|2x115V
Sek.1/2=24V|UI 30/16,5|208mA

SPF1030404 - Spitznagel
SPF1030404

Flachtrafo|10VA|2x115V
Sek.1/2=4V|UI 39/7,5|1250mA

SPF1030606 - Spitznagel
SPF1030606

Flachtrafo|10VA|2x115V
Sek.1/2=6V|UI 39/7,5|833mA

SPF1030808 - Spitznagel
SPF1030808

Flachtrafo|10VA|2x115V
Sek.1/2=8V|UI 39/7,5|625mA

SPF1030909 - Spitznagel
SPF1030909

Flachtrafo|10VA|2x115V
Sek.1/2=9V|UI 39/7,5|556mA

SPF1031212 - Spitznagel
SPF1031212

Flachtrafo|10VA|2x115V
Sek.1/2=12V|UI 39/7,5|417mA

SPF1031515 - Spitznagel
SPF1031515

Flachtrafo|10VA|2x115V
Sek.1/2=15V|UI 39/7,5|333mA