Spitznagel > Flachtransformatoren

 
SPF0640606 - Spitznagel
SPF0640606

Flachtrafo|6VA|2x115V
Sek.1/2=6V|UI 30/10,5|500mA

SPF0640808 - Spitznagel
SPF0640808

Flachtrafo|6VA|2x115V
Sek.1/2=8V|UI 30/10,5|375mA

SPF0640909 - Spitznagel
SPF0640909

Flachtrafo|6VA|2x115V
Sek.1/2=9V|UI 30/10,5|333mA

SPF0641212 - Spitznagel
SPF0641212

Flachtrafo|6VA|2x115V
Sek.1/2=12V|UI 30/10,5|250mA

SPF0641515 - Spitznagel
SPF0641515

Flachtrafo|6VA|2x115V
Sek.1/2=15V|UI 30/10,5|200mA

SPF0641818 - Spitznagel
SPF0641818

Flachtrafo|6VA|2x115V
Sek.1/2=18V|UI 30/10,5|167mA

SPF0642424 - Spitznagel
SPF0642424

Flachtrafo|6VA|2x115V
Sek.1/2=24V|UI 30/10,5|125mA

SPF0930404 - Spitznagel
SPF0930404

Flachtrafo|9VA|2x115V
Sek.1/2=4V|UI 30/16|1125mA

SPF0930606 - Spitznagel
SPF0930606

Flachtrafo|9VA|2x115V
Sek.1/2=6V|UI 30/16|750mA

SPF0930808 - Spitznagel
SPF0930808

Flachtrafo|9VA|2x115V
Sek.1/2=8V|UI 30/16|563mA

SPF0930909 - Spitznagel
SPF0930909

Flachtrafo|9VA|2x115V
Sek.1/2=9V|UI 30/16|500mA

SPF0931212 - Spitznagel
SPF0931212

Flachtrafo|9VA|2x115V
Sek.1/2=12V|UI 30/16|375mA

SPF09312120XXXX

Flachtrafo|1VA|2x115V
Sek.1/2=12V|UI 30/16,5|250mA

SPF0931515 - Spitznagel
SPF0931515

Flachtrafo|9VA|2x115V
Sek.1/2=15V|UI 30/16|300mA

SPF0931818 - Spitznagel
SPF0931818

Flachtrafo|9VA|2x115V
Sek.1/2=18V|UI 30/16|250mA