Spitznagel > Flachtransformatoren

 
SPF0430909 - Spitznagel
SPF0430909

Flachtrafo|4VA|2x115V
Sek.1/2=9V|UI 30/7,5|222mA

SPF0431212 - Spitznagel
SPF0431212

Flachtrafo|4VA|2x115V
Sek.1/2=12V|UI 30/7,5|167mA

SPF04312120XXXX

Flachtrafo|4VA|2x115V
Sek.1/2=12V|UI 30/7,5|167mA

SPF0431515 - Spitznagel
SPF0431515

Flachtrafo|4VA|2x115V
Sek.1/2=15V|UI 30/7,5|133mA

SPF0431818 - Spitznagel
SPF0431818

Flachtrafo|4VA|2x115V
Sek.1/2=18V|UI 30/7,5|111mA

SPF0432424 - Spitznagel
SPF0432424

Flachtrafo|4VA|2x115V
Sek.1/2=24V|UI 30/7,5|83mA

SPF0630404 - Spitznagel
SPF0630404

Flachtrafo|6VA|2x115V
Sek.1/2=4V|UI 30/10,5|750mA

SPF0630606 - Spitznagel
SPF0630606

Flachtrafo|6VA|2x115V
Sek.1/2=6V|UI 30/10,5|500mA

SPF0630808 - Spitznagel
SPF0630808

Flachtrafo|6VA|2x115V
Sek.1/2=8V|UI 30/10,5|375mA

SPF0630909 - Spitznagel
SPF0630909

Flachtrafo|6VA|2x115V
Sek.1/2=9V|UI 30/10,5|333mA

SPF0631212 - Spitznagel
SPF0631212

Flachtrafo|6VA|2x115V
Sek.1/2=12V|UI 30/10,5|250mA

SPF0631515 - Spitznagel
SPF0631515

Flachtrafo|6VA|2x115V
Sek.1/2=15V|UI 30/10,5|200mA

SPF0631818 - Spitznagel
SPF0631818

Flachtrafo|6VA|2x115V
Sek.1/2=18V|UI 30/10,5|167mA

SPF0632424 - Spitznagel
SPF0632424

Flachtrafo|6VA|2x115V
Sek.1/2=24V|UI 30/10,5|125mA

SPF0640404 - Spitznagel
SPF0640404

Flachtrafo|6VA|2x115V
Sek.1/2=4V|UI 30/10,5|750mA