Spitznagel > Flachtransformatoren

 
SPF0331515 - Spitznagel
SPF0331515

Flachtrafo|3VA|2x115V
Sek.1/2=15V|UI 30/5|100mA

SPF0331818 - Spitznagel
SPF0331818

Flachtrafo|3VA|2x115V
Sek.1/2=18V|UI 30/5|83mA

SPF0332424 - Spitznagel
SPF0332424

Flachtrafo|3VA|2x115V
Sek.1/2=24V|UI 30/5|63mA

SPF0340404 - Spitznagel
SPF0340404

Flachtrafo|3VA|2x115V
Sek.1/2=4V|UI 30/5|375mA

SPF0340606 - Spitznagel
SPF0340606

Flachtrafo|3VA|2x115V
Sek.1/2=6V|UI 30/5|250mA

SPF0340808 - Spitznagel
SPF0340808

Flachtrafo|3VA|2x115V
Sek.1/2=8V|UI 30/5|188mA

SPF034080840000

Flachtrafo|3VA|2x12V
Sek.1/2=8V|UI 30/5,5|2x188mA

SPF0340909 - Spitznagel
SPF0340909

Flachtrafo|1VA|2x115V
Sek.1/2=9V|UI 21/7|167mA

SPF0341212 - Spitznagel
SPF0341212

Flachtrafo|3VA|2x115V
Sek.1/2=9V|UI 30/5|167mA

SPF0341515 - Spitznagel
SPF0341515

Flachtrafo|3VA|2x115V
Sek.1/2=15V|UI 30/5|125mA

SPF0341818 - Spitznagel
SPF0341818

Flachtrafo|3VA|2x115V
Sek.1/2=15V|UI 30/5|100mA

SPF0342424 - Spitznagel
SPF0342424

Flachtrafo|3VA|2x115V
Sek.1/2=24V|UI 30/5|63mA

SPF0430404 - Spitznagel
SPF0430404

Flachtrafo|4VA|2x115V
Sek.1/2=4V|UI 30/7,5|500mA

SPF0430606 - Spitznagel
SPF0430606

Flachtrafo|4VA|2x115V
Sek.1/2=6V|UI 30/7,5|333mA

SPF0430808 - Spitznagel
SPF0430808

Flachtrafo|4VA|2x115V
Sek.1/2=8V|UI 30/7,5|250mA