Spitznagel > Printtransformatoren

 
SPK007060010000 - Spitznagel
SPK007060010000

Printtrafo|0,7VA|115V
Sek.=6V|EE 25/7|117mA

SPK00709 - Spitznagel
SPK00709

Printtrafo|0,7VA|230V
Sek.=9V|EE 25/7|78mA

SPK007090010000 - Spitznagel
SPK007090010000

Printtrafo|0,7VA|115V
Sek.=9V|EE 25/7|78mA

SPK00712 - Spitznagel
SPK00712

Printtrafo|0,7VA|230V
Sek.=12V|EE 25/7|58mA

SPK007120010000 - Spitznagel
SPK007120010000

Printtrafo|0,7VA|115V
Sek.=12V|EE 25/7|58mA

SPK00715 - Spitznagel
SPK00715

Printtrafo|0,7VA|230V
Sek.=15V|EE 25/7|47mA

SPK007150010000 - Spitznagel
SPK007150010000

Printtrafo|0,7VA|115V
Sek.=15V|EE 25/7|47mA

SPK00718 - Spitznagel
SPK00718

Printtrafo|0,7VA|230V
Sek.=18V|EE 25/7|39mA

SPK007180010000 - Spitznagel
SPK007180010000

Printtrafo|0,7VA|115V
Sek.=18V|EE 25/7|39mA

SPK00724 - Spitznagel
SPK00724

Printtrafo|0,7VA|230V
Sek.=24V|EE 25/7|29mA

SPK007240010000 - Spitznagel
SPK007240010000

Printtrafo|0,7VA|115V
Sek.=24V|EE 25/7|29mA

SPK01401 - Spitznagel
SPK01401

Printtrafo|1,5VA|230V
Sek.=4V|EI 30/10,5|375mA

SPK01404 - Spitznagel
SPK01404

Printtrafo|1,5VA|230V
Sek.=6V|EI 30/10,5|375mA

SPK0140404 - Spitznagel
SPK0140404

Printtrafo|1,5VA|230V
Sek.1/2=4V|EI 30/10,5|188mA

SPK014040470000 - Spitznagel
SPK014040470000

Printtrafo|1,5VA|2x115V
Sek.1/2=4V|EI 30/10,5|188mA