Spitznagel > Printtransformatoren

 
SPK25012 - Spitznagel
SPK25012

Printtrafo|25VA|230V
Sek.=12V|EI 66/23|2083mA

SPK2501212 - Spitznagel
SPK2501212

Printtrafo|25VA|230V
Sek.1/2=12V|EI 66/23|1042mA

SPK25015 - Spitznagel
SPK25015

Printtrafo|25VA|230V
Sek.=15V|EI 66/23|1667mA

SPK2501515 - Spitznagel
SPK2501515

Printtrafo|25VA|230V
Sek.1/2=15V|EI 66/23|833mA

SPK25018 - Spitznagel
SPK25018

Printtrafo|25VA|230V
Sek.=18V|EI 66/23|1389mA

SPK2501818 - Spitznagel
SPK2501818

Printtrafo|25VA|230V
Sek.1/2=18V|EI 66/23|694mA

SPK25024 - Spitznagel
SPK25024

Printtrafo|25VA|230V
Sek.=24V|EI 66/23|1042mA

SPK2502424 - Spitznagel
SPK2502424

Printtrafo|25VA|230V
Sek.1/2=24V|EI 66/23|521mA

SPK25099 - Spitznagel
SPK25099

Printtrafo|25VA|230V
Sek.=9V|EI 66/23|2778mA