Spitznagel > Printtransformatoren

 
SPK16006 - Spitznagel
SPK16006

Printtrafo|16VA|230V
Sek.=6V|EI 60/21|2667mA

SPK1600606 - Spitznagel
SPK1600606

Printtrafo|16VA|230V
Sek.1/2=6V|EI 60/21|1333mA

SPK16009 - Spitznagel
SPK16009

Printtrafo|16VA|230V
Sek.=9V|EI 60/21|1778mA

SPK1600909 - Spitznagel
SPK1600909

Printtrafo|16VA|230V
Sek.1/2=9V|EI 60/21|889mA

SPK16012 - Spitznagel
SPK16012

Printtrafo|16VA|230V
Sek.=12V|EI 60/21|1333mA

SPK1601212 - Spitznagel
SPK1601212

Printtrafo|16VA|230V
Sek.1/2=12V|EI 60/21|667mA

SPK16015 - Spitznagel
SPK16015

Printtrafo|16VA|230V
Sek.=15V|EI 60/21|1067mA

SPK1601515 - Spitznagel
SPK1601515

Printtrafo|16VA|230V
Sek.1/2=15V|EI 60/21|533mA

SPK16018 - Spitznagel
SPK16018

Printtrafo|16VA|230V
Sek.=18V|EI 60/21|889mA

SPK1601818 - Spitznagel
SPK1601818

Printtrafo|16VA|230V
Sek.1/2=18V|EI 60/21|444mA

SPK16024 - Spitznagel
SPK16024

Printtrafo|16VA|230V
Sek.=24V|EI 60/21|667mA

SPK1602424 - Spitznagel
SPK1602424

Printtrafo|16VA|230V
Sek.1/2=24V|EI 60/21|333mA

SPK25006 - Spitznagel
SPK25006

Printtrafo|25VA|230V
Sek.=6V|EI 66/23|4167mA

SPK2500606 - Spitznagel
SPK2500606

Printtrafo|25VA|230V
Sek.1/2=6V|EI 66/23|2083mA

SPK2500808 - Spitznagel
SPK2500808

Printtrafo|25VA|230V
Sek.1/2=8V|EI 66/23|1563mA