Spitznagel > Printtransformatoren

 
SPK02015 - Spitznagel
SPK02015

Printtrafo|2VA|230V
Sek.=15V|EI 30/12,5|120mA

SPK0201515 - Spitznagel
SPK0201515

Printtrafo|2VA|230V
Sek.1/2=15V|EI 30/12,5|60mA

SPK02018 - Spitznagel
SPK02018

Printtrafo|2VA|230V
Sek.=18V|EI 30/12,5|100mA

SPK0201818 - Spitznagel
SPK0201818

Printtrafo|2VA|230V
Sek.1/2=18V|EI 30/12,5|50mA

SPK02024 - Spitznagel
SPK02024

Printtrafo|2VA|230V
Sek.=24V|EI 30/12,5|75mA

SPK0202424 - Spitznagel
SPK0202424

Printtrafo|2VA|230V
Sek.1/2=24V|EI 30/12,5|38mA

SPK02204 - Spitznagel
SPK02204

Printtrafo|2,2VA|230V
Sek.=4V|EI 30/15,5|550mA

SPK0220404 - Spitznagel
SPK0220404

Printtrafo|2,2VA|230V
Sek.1/2=5V|EI 30/15,5|275mA

SPK022040470000 - Spitznagel
SPK022040470000

Printtrafo|2,2VA|2x115V
Sek.1/2=4V|EI 30/15,5|275mA

SPK02206 - Spitznagel
SPK02206

Printtrafo|2,2VA|230V
Sek.=6V|EI 30/15,5|367mA

SPK0220606 - Spitznagel
SPK0220606

Printtrafo|2,2VA|230V
Sek.1/2=6V|EI 30/15,5|183mA

SPK022060670000 - Spitznagel
SPK022060670000

Printtrafo|2,2VA|2x115V
Sek.1/2=6V|EI 30/15,5|183mA

SPK022080870000 - Spitznagel
SPK022080870000

Printtrafo|2,2VA|2x115V
Sek.1/2=8V|EI 30/15,5|138mA

SPK02209 - Spitznagel
SPK02209

Printtrafo|2,2VA|230V
Sek.=9V|EI 30/15,5|244mA

SPK0220909 - Spitznagel
SPK0220909

Printtrafo|2,2VA|230V
Sek.1/2=9V|EI 30/15,5|122mA