Schrack Technik > Installationstechn...

 
MC480232 - Schrack Technik
MC480232

Kompakt-Lst.m.Elektr.Auslöser
3pol.|800A|50kA|0,5..1,0 In

MC480232A

Leistungsschalter Type
AE, 3-polig, 50kA, 800A + XA

MC480233

Leistungsschalter Type
VE, 3-polig, 50kA, 800A

MC480233A

Leistungss. Type VE,3-polig,5
800A inkl.Ausfahreinsatz

MC480233TT

Leistungsschalter Type
VE, 3-polig, 50kA, 800A

MC480242

Leistungsschalter Type
AE, 4-polig, 50kA, 800A

MC480242A

Leistungsschalter Type
AE, 4-polig, 50kA, 800A + XA

MC480243

Kompakt-Lst.m.Elektr.Auslöser
4pol.|800A|50kA|0,5..1,0 In

MC480243A

Leistungss. Type VE,4-polig,5
800A inkl.Ausfahreinsatz

MC480243R

Leistungsschalter Type
VE, 4-polig, 50kA, 800/500A,

MC480332

Leistungsschalter Type
AE, 3-polig, 85kA, 800A

MC480332A

Leistungss. Type AE,3-polig,
85kA, 800A inkl.Ausfahreinsa

MC480333

Leistungsschalter Type
VE, 3-polig, 85kA, 800A

MC480333A

Leistungss. Type VE,3-polig,
85kA,800A inkl.Ausfahreinsat

MC480342

Leistungsschalter Type
AE, 4-polig, 85kA, 800A