Schrack Technik > Installationstechn...

 
MC412342A

Leistungss. Type AE,4-polig,
85kA, 1250A inkl.Ausfahreins

MC412343

Leistungsschalter Type
VE, 4-polig, 85kA, 1250A

MC412343A

Leistungss. Type VE,4-polig,
85kA, 1250A inkl.Ausfahreins

MC414045DC

Lasttrennschalter Gr.
4, 2-polig, 1400A, fernausls

MC414237

Leistungsschalter Type
ME, 3-polig, 50kA, 1400A

MC414237A

Leistungsschalter Type
ME, 3-polig, 50kA, 1400A

MC414337

Leistungsschalter Type
ME, 3-polig, 85kA, 1400A

MC416035

Lasttrennschalter fernauslsba
3-polig 1600A

MC416035A

Lasttrennsch. Fernausl.
3-polig 1600A inkl. Ausfahre

MC416045

Lasttrenner, 4-polig
1600A fernauslsbar

MC416045A

Lasttrenner,4-polig
1600A fernauslsbar inkl.Ausf

MC416232

Leistungsschalter Type
AE, 3-polig, 50kA, 1600A

MC416232A

Leistungss. Type AE,3-polig,5
inkl.Ausfahreinsatz

MC416233

Leistungsschalter Type
VE, 3-polig, 50kA, 1600A

MC416233A

Leistungss. Type VE,3-polig,5
inkl.Ausfahreinsatz