Schrack Technik > Installationstechn...

 
MC410243A

Leistungsschalter Type
VE, 4-polig, 50kA, 1000A + X

MC410243R

Leistungsschalter Type
VE, 4-polig, 50kA, 1000/630A

MC410332

Leistungsschalter Type
AE, 3-polig, 85kA, 1000A

MC410332A

Leistungsschalter Type
AE, 3-polig, 85kA, 1000A + X

MC410333

Leistungsschalter Type
VE, 3-polig, 85kA, 1000A

MC410333A

Leistungss. Type VE,3-polig,
85kA, 1000A inkl.Ausfahreins

MC410342

Leistungsschalter Type
AE, 4-polig, 85kA, 1000A

MC410342A

Leistungss. Type AE,4-polig,
85kA, 1000A inkl.Ausfahreins

MC410343

Leistungsschalter Type
VE, 4-polig, 85kA, 1000A

MC410343A

Leistungss. Type VE,4-polig,
85kA, 1000A inkl.Ausfahreins

MC412035

Lasttrennschalter fernauslsba
3-polig 1250A

MC412035A

Lasttrennsch. fernausl.
3-polig 1250A inkl.Ausfahrei

MC412045

Lasttrenner, 4-polig
1250A fernauslsbar

MC412045A

Lasttrenner,4-polig1250A
fernauslsbar inkl.Ausfahrein

MC412045DC

Lasttrennschalter Gr.
4, 2-polig, 1250A, fernausls