Schrack Technik > Installationstechn...

 
MC340231A

Leistungsschalter Type
AE, 3-polig, 50kA, 400A+XAVE

MC340232 - Schrack Technik
MC340232

Kompakt-Lst.m.Elektr.Auslöser
3pol.|400A|50kA|0,5..1,0 In

MC340232A

Leistungss. Type AE,3-polig,5
inkl. Ausfahreinsatz

MC340233

Leistungsschalter Type VE
3pol.|400A|50kA

MC340233A

Leistungss. Type VE,3-polig,5
inkl. Ausfahreinsatz

MC340241

Leistungsschalter Type
A, 4-polig, 50kA, 400A

MC340242

Leistungsschalter Type
AE, 4-polig, 50kA, 400A

MC340242A

Leistungss. Type AE,4-polig,5
inkl. Ausfahreinsatz

MC340242R

Leistungsschalter Type
AE, 4-polig, 50kA, 400A/250A

MC340243

Leistungsschalter Type VE
4pol.|400A|50kA

MC340243A

Leistungss. Type VE,4-polig,5
inkl. Ausfahreinsatz

MC340243R

Leistungsschalter Type
VE, 4-polig, 50kA, 400A/250A

MC340331

Leistungsschalter Type
A, 3-polig, 150kA, 400A

MC340332

Leistungsschalter Type
AE, 3-polig, 150kA, 400A

MC340332A

Leistungss. Type AE,3-polig,1
inkl.Ausfahreinsatz