Schrack Technik > Installationstechn...

 
MC225231

Kompakt-Lst.m.Therm.Auslöser
3pol.|250A|50kA

MC225231S

Leistungsschalter Type
A 3p Anl/Kabels 50kA, 250A+

MC225233

Leistungsschalter Type
VE, 3-polig, 50kA, 250A

MC225241

Leistungsschalter Type
A, 4-polig, 50kA, 250A

MC225241R

Leistungsschalter Type
A, 4-polig, 50kA, 250/160A,

MC225243

Leistungsschalter Type VE
4pol.|50kA|250A

MC225243R

Leistungsschalter Type
VE, 4-polig, 50kA, 250/160A

MC225243S

Leistungsschalter Type
VE, 4-polig, 50kA 250A + Ste

MC225331

Leistungsschalter Type
A, 3-polig, 150kA, 250A

MC225333

Leistungsschalter Type
VE, 3-polig, 150kA, 250A

MC225333S

Leistungsschalter 3-polig
selektiv 250A 150kA + plug-i

MC225341

Leistungsschalter Type
A, 4-polig, 150kA, 250A

MC225343

Leistungsschalter Type
VE, 4-polig, 150kA, 250A

MC225431

Leistungsschalter Type
A, 3-polig, 36kA, 250A

MC225431S

Leistungsschalter Type
A 3p Anl/Kabels 36kA, 250A+