Hongfa > Steckrelais

 
HF46FG24HS1610 - Hongfa
HF46FG24HS1610

Print-|1S|EK|10A/250VAC
24VDC|mono|200mW|AgNi

HF46FG24HS1G610 - Hongfa
HF46FG24HS1G610

Print-|1S|EK|10A/250VAC
24VDC|mono|200mW|AgNi

HF46FG24HS1T - Hongfa
HF46FG24HS1T

Print-|1S|EK|10A/250VAC
24VDC|mono|200mW|AgSnO²

HF46FG24HS1T610 - Hongfa
HF46FG24HS1T610

Print-|1S|EK|10A/250VAC
24VDC|mono|200mW|AgSnO²

HF46FG5H1T - Hongfa
HF46FG5H1T

Print-|1S|EK|10A/250VAC
5VDC|mono|200mW|AgSnO²

HF46FG5H2T335 - Hongfa
HF46FG5H2T335

Print-3,5|1S|EK|10A/250VAC
5VDC|mono|200mW|AgSnO²

HF46FG5HS1T - Hongfa
HF46FG5HS1T

Print-|1S|EK|10A/250VAC
5VDC|mono|200mW|AgSnO²

HF46FG6H1 - Hongfa
HF46FG6H1

Print-|1S|EK|10A/250VAC
6VDC|mono|200mW|AgNi

HF46FG9H1 - Hongfa
HF46FG9H1

Print-|1S|EK|10A/250VAC
9VDC|mono|200mW|AgNi

HF46FG9H1335 - Hongfa
HF46FG9H1335

Print-|1S|EK|10A/250VAC
9VDC|mono|200mW|AgNi

HF46FG9H1610 - Hongfa
HF46FG9H1610

Print-|1S|EK|10A/250VAC
9VDC|mono|200mW|AgNi

HF46FG9H2610 - Hongfa
HF46FG9H2610

Print-3,5|1S|EK|10A/250VAC
9VDC|mono|200mW|AgNi

HF49FD0051H11 - Hongfa
HF49FD0051H11

Print-5,0|1S|EK|5A/250VAC
5VDC|mono|120mW|AgNi

HF49FD0051H11F - Hongfa
HF49FD0051H11F

Print-5,0|1S|EK|5A/250VAC
5VDC|mono|120mW|AgNi

HF49FD0051H11G - Hongfa
HF49FD0051H11G

Print-5,0|1S|EK|5A/250VAC
5VDC|mono|120mW|AgNi HTV