Bioledex > G4 LED

 
BG402C1228 - Bioledex
BG402C1228

LED-Lampe|G4/GU4|2700K|2W
120Lm|12VUC|Warmweiß

S110431217 - Bioledex
S110431217

LED-Spot|G4/GU4/MR11|3000K|3W
210Lm|12VUC|Warmweiß

SG40101324 - Bioledex
SG40101324

LED-Lampe|G4/GU4|2700K|2,5W
190Lm|12VUC|Warmweiß

SG40201336 - Bioledex
SG40201336

LED-Lampe|G4/GU4|2700K|1,5W
100Lm|12VUC|Warmweiß

SG40971144 - Bioledex
SG40971144

LED-Birne 360°|G4/GU4|300K|8W
120Lm|12VUC|Warmweiß

SG41211534 - Bioledex
SG41211534

LED-Platine|G4/GU4|3000K|2,4W
160Lm|12VUC|Warmweiß

SG41971144 - Bioledex
SG41971144

LED-Birne 360°|G4/GU4|3000K
1,8W|120Lm|12VUC|Warmweiß